youme won     extension (2015)    studies of extension (2014)    contact

O1

strange thing Nr. 1. 2015. neoprene. serge. 13 cm x 13 cm

O1

strange thing Nr. 2. 2015. neoprene. serge. 13 cm x 13 cm

O1

strange thing Nr. 3

O1

strange thing Nr. 4

O1

strange thing Nr. 5

O1

strange thing Nr. 6

O1

strange thing Nr. 7

O1

strange thing Nr. 8

O1

untitled. 2015. neoprene. 16 cm x 155 cm

O1

untitled. 2015. neoprene. 16 cm x 153 cm

O1

untitled. 2015. neoprene. windowcolor. 130 cm x 165 cm

O1

untitled. 2015. neoprene. windowcolor. 56 cm x 240 cm

O1

untitled. 2015. neoprene. windowcolor. 90 cm x 106 cm

top

© copyright y o u m e w o n 2014